Informace o zpracování osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost NUTRIONE s.r.o. (SUN-OFF) poskytuje informace týkající se způsobu a rozsahu
zpracování osobních údajů a souvisejících práv. Zpracování údajů respektuje Nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR) a další příslušné právní předpisy.

V tomto oznámení jsou použity termíny, jako „Správce osobních údajů“, „Subjekt údajů“, „Osobní
údaje“, „Zpracovávat“, „Zpracování“, atd., s významem definovaným v příslušných právních
předpisech.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost NUTRIONE s.r.o., se sídlem Brněnská 18,

Plzeň, IČ: 11708301, je správcem osobních údajů.
Kontakt:
 Doručovací adresa: Brněnská 18, 323 00 Plzeň
 E-mail: info@sun-off.cz
 Telefon: +420 608 590 608
Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. OBSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ „Osobní údaje“ zahrnují identifikovatelné informace, např.
jméno, příjmení, adresa a další, které umožňují jednoznačnou identifikaci.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ Zpracování údajů je zakládáno na plnění
smlouvy, právních povinností a oprávněném zájmu společnosti. Účely zahrnují plnění
smluv, dodržování právních povinností, ochranu oprávněných zájmů a zasílání obchodních
sdělení.

4. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE Zpracovávány jsou údaje jako jméno, adresa, e-mail,
telefon, číslo účtu a další, v závislosti na účelu zpracování.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje jsou předávány zaměstnancům a externím
subjektům, jako účetním společnostem nebo advokátním kancelářím, v souladu s účely
zpracování.

6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění
smluvních a právních povinností. Doba se liší v závislosti na účelu zpracování.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, výmaz, námitku,
přenositelnost a další. Práva nejsou absolutní a závisí na platných právních předpisech.

8. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI Společnost zavedla technická a organizační opatření k
ochraně osobních údajů před neoprávněným zničením nebo ztrátou.

9. STÍŽNOSTI Stížnosti lze adresovat společnosti nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Kontaktujte nás

Pro jakékoli dotazy, konzultace nebo objednávky neváhejte kontaktovat náš tým odborníků.